امروز : ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | 2019 17 September

فضاي سبز

عملکرد فضای سبز شهرداری املش از ۹۳/۱/۳۱ لغایت ۹۳/۲/۱۰

عملکرد نیروهای فضای سبز شهرداری املش از مورخ ۹۳/۱/۳۱ لغایت ۹۳/۲/۱۰ بشرح ذیل می باشند: – نظافت همه روزه فضای سبز شهری – اصلاح کامل چمنهای فضای سبز سطح شهر – آبیاری همه روزه فضای سبز سطح شهر با ماشین آبپاش شهرداری – وجین علفهای هرز خیابان آزادگان و داخل شهر و شخم زدن زیر […]

نقش فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان

 ارتباط و علاقه انسان به  گیاه از سالهای بسیار دور شاید از دوران انسانهای اولیه نشأت می گیرد در طول تاریخ استفاده از گیاه مسیر تکاملی و اشتقاق علمی گسترده ای داشته است. در این راستا از زمان مهاجرت قوم ماد به فلات ایران، مردم این سرزمین همواره در توسعه فضای سبز و کاشت گیاهان […]

آرشیو