امروز : ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | 2019 17 September

خدمات شهري

نوسازی ناوگان تاکسی های درون شهری شهرستان املش

در راستای نوسازی ناوگان تاکسی های درون شهری با توجه به سهمیه اختصاص یافته برای شهرداری املش به تعداد ۱۰ دستگاه تاکسی فرسوده مدل ۷۵-۷۳ از سیستم حمل و نقل عمومی خارج شد

اقدامات واحد تاکسیرانی شهرداری املش در سالجاری

شهرداری املش در سالجاری در جهت تقویت سیستم حمل و نقل شهری اقداماتی بشرح ذیل را به انجام رسانیده است : ۱) از رده خارج نمودن ۱۰ دستگاه تاکسی فرسوده و جایگزین نمودن ۶ دستگاه تاکسی روآ و ۴ دستگاه پژو ۴۰۵

ایجاد و احداث بازارچه در شهر املش

دسترسی سریع شهروندان به مرکز خرید میوه و تره بار ، کنترل قیمتها برای کمک به اقتصاد خانواده ها ، پرهیز از سفرهای زائد شهری ، پاک کردن چهره شهر از آلودگی های زیست محیطی و صوتی ،

آرشیو