امروز : ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | 2019 17 September
تاریخ : شنبه , ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ | ساعت ۶:۱۰

چاپ

نقش فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان

 ارتباط و علاقه انسان به  گیاه از سالهای بسیار دور شاید از دوران انسانهای اولیه نشأت می گیرد در طول تاریخ استفاده از گیاه مسیر تکاملی و اشتقاق علمی گسترده ای داشته است. در این راستا از زمان مهاجرت قوم ماد به فلات ایران، مردم این سرزمین همواره در توسعه فضای سبز و کاشت گیاهان کوشا بوده اند به طوری که روزگاری کشور ایران به نام گُل و بلبل شهرت داشت . در زیر به چند اهمیت وجود فضای سبز اشاره می شود.


۱- جذب پرتوها:دودسته از پرتوهای خورشید تأثیراتی بر بدن انسان و جانداران باقی می گذارند یکی پرتو مادون قرمز و دیگری پرتو ماوراء بنفش است احساس آرامشی که انسان در سایه یک درخت می کند تا حدی مربوط به جذب مادون قرمز خورشید توسط درخت است و مقداری هم بدلیل جذب ماوراء بنفش می باشد. امروزه تأثیرات پرتو ماوراء بنفش بر بافت سلولی و گیاهان و جانوران و همچنین خاصیت گندزدایی آن بخوبی روشن است. بنابراین نقش درختان در حمایت از انسان و سایر جانداران در برابر آفتاب سوزان به خوبی روشن می شود.۲- جذب گردو غباردرختان به سبب پراکندگی شاخ و برگ خود برتمام زوایا و سطوح ، همچون یک گردگیر عمل می کنند. با این ویژگی ، درختانی که در خاک ثابت مانده اند، به منزله یک گردگیر کاشته شده در زمین نقش خود را ایفا می کنند. طی بررسی های بعمل آمده یک هکتار از فضای سبز که حدوداً ۲۰۰ درخت در آن کاشته شده باشد تا ۶۸ تُن از گردوغبار را در هر بارندگی در خود جذب می کند.۳- تولید اکسیژنهوای مورد نیاز انسان در روز حدود ۱۵ کیلوگرم است. در حالی که احتیاج وی به آب ۱/۵ کیلوگرم و غذا ۲/۵ کیلوگرم می باشد از این مقدار هوای سالم که به بدن انسان وارد می شود ۷۸ درصد آن را نیتروژن و ۲۱ درصد آن را اکسیژن تشکیل می دهد. گازهای دیگر مانند گاز کربنیک ، نئون و هلیم به همراه اکسیدهای ازت و گوگرد مقدار بسیار ناچیزی از وزن هوا را تشکیل می دهند. ۳% گاز کربنیک سریعاً به مرگ انسان منتهی می شود مقدار زیادی از اکسیژن آزاد شده در طبیعت از طریق فضای سبز تولید می گردد. حال اگر درخت و فضای سبز وجود نداشته باشد مشکل انسان در رابطه با وجود گازکربنیک در هوا و کمبود اکسیژن به خوبی نمایان
می شود. تنها
۱/۵ مترمربع چمن به ارتفاع ۵-۳ سانتیمتر میتواند به اندازه یک انسان در یک سال اکسیژن تولید کند.۴- تولید فیتو نسید:بررسی دانشمندان علم محیط زیست نشان می دهد که درختانی مانند گردو، کاج ، نراد، بلوط، سروکوهی، اُکالیپتوس، بید، افرا، زبان گنجشک و داغداغان از خود ماده ای به نام فیتونسید در فضا رها می سازند که برای بسیاری از باکتریها و قارچهای تک سلولی و برخی از حشرات ریز اثر کشندگی دارند. در عین حال چنین موادی توسط درختان برروی انسان اثر فرح بخشی دارد. دلیل این امر را دانشمندان چنین بیان می کنند: مغز انسان از دو نیمکره چپ و راست تشکیل شده که نیمکره راست در تنظیم احساس غریزی و طبیعی انسان نقش دارد در حالی که نیمکره چپ کار به نظم کشیدن کارهای مکانیکی انسان را بر عهده دارد. انسان شهرنشین بدلیل درگیری در کارهای روزمره و شرایط محیط زیست شهری به مراتب کار بیشتری از نیمکره چپ خود می کشد. که این امر موجب اختلال بین دو نیمکره می گردند. و درختان به سبب رهاسازی مواد شبیه فیتونسید می تواند تعادل بین دونیمکره مغز را به خوبی برقرار ساخته و حالت طبیعی و آرام بخش به انسان ارزانی دارند.۵- تعدیل آب و هوا:درختان با تعریق و تعرق خود نقش حساسی در کاهش دمای میکروکلیما و افزایش رطوبت نسبی هوا ایفا می کنند. دمای یک هکتار فضای سبز در مرداد ماده تا ۴/۵ درجه کمتر از فضای مجاور خالی از درخت است و به همین نحو رطوبت نسبی درون یک فضای سبز ۱۱% بیش از محیط خارج اندازه گیری شد.۶- موثر در کاهش آلودگی صدا:امروزه دانشمندان ثابت کرده اند که درختان و درختچه ها می توانند در کاهش آلودگی صدا موثر باشند. اگر چه خود صدا ممکن است رشد گیاه را به مخاطره بیاندازد. کیفیت کاهش صدا در درختچه ها برحسب اندازه برگ ، تراکم، شاخ و برگ ، نوع و بلندی درخت تفاوت دارد. با آزمایش های بعمل آمده دیده شده که درختان و سبزی که در حاشیه خیابانها ایجاد شده است اثر کاهندگی بیشتری نسبت به دیوارهای صداگیر پیش ساخته در مصالح ساختمانی دارند.منبع : سایت کشاورز تنها

پاسخ دهید

آرشیو