- شهرداری املش - http://amlashcity.ir/fa -

عملکرد فضای سبز شهرداری املش از ۹۳/۱/۳۱ لغایت ۹۳/۲/۱۰

عملکرد نیروهای فضای سبز شهرداری املش از مورخ ۹۳/۱/۳۱ لغایت ۹۳/۲/۱۰ بشرح ذیل می باشند:

- نظافت همه روزه فضای سبز شهری

- اصلاح کامل چمنهای فضای سبز سطح شهر

- آبیاری همه روزه فضای سبز سطح شهر با ماشین آبپاش شهرداری

- وجین علفهای هرز خیابان آزادگان و داخل شهر و شخم زدن زیر درختچه ها

- بستر سازی باغچه های پارک گلستان و تسطیح آن جهت کاشت گلها و گیاهان بهاری

- جابجایی خاک از پارک گلستان به گلزار شهدا بوسیله لودر و کمپرسی

- جابجایی خاک از گلزار شهدا به میدان امام حسین(ع) بوسیله لودر

- شخم کامل بلوار سفیر امید و جمع آوری علفهای هرز

- تسطیح خاک در بلوار سفیر امید

- هرس شاخه های درختان سطح شهر توسط پیمانکار اداره برق که شاخه ها زائد توسط نیروهای خدماتی و فضای سبز جمع آوری گردید.

 


Article printed from شهرداری املش: http://amlashcity.ir/fa

URL to article: http://amlashcity.ir/fa/%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-93131-%d9%84%d8%ba%d8%a7%db%8c%d8%aa/

همه حقوق برای شهرداری املش محفوظ است