امروز : ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | 2019 17 September
تاریخ : شنبه , ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ | ساعت ۷:۵۳

چاپ

عملکرد فضای سبز شهرداری املش از ۹۳/۱/۳۱ لغایت ۹۳/۲/۱۰

عملکرد نیروهای فضای سبز شهرداری املش از مورخ ۹۳/۱/۳۱ لغایت ۹۳/۲/۱۰ بشرح ذیل می باشند:

- نظافت همه روزه فضای سبز شهری

- اصلاح کامل چمنهای فضای سبز سطح شهر

- آبیاری همه روزه فضای سبز سطح شهر با ماشین آبپاش شهرداری

- وجین علفهای هرز خیابان آزادگان و داخل شهر و شخم زدن زیر درختچه ها

- بستر سازی باغچه های پارک گلستان و تسطیح آن جهت کاشت گلها و گیاهان بهاری

- جابجایی خاک از پارک گلستان به گلزار شهدا بوسیله لودر و کمپرسی

- جابجایی خاک از گلزار شهدا به میدان امام حسین(ع) بوسیله لودر

- شخم کامل بلوار سفیر امید و جمع آوری علفهای هرز

- تسطیح خاک در بلوار سفیر امید

- هرس شاخه های درختان سطح شهر توسط پیمانکار اداره برق که شاخه ها زائد توسط نیروهای خدماتی و فضای سبز جمع آوری گردید.

 

پاسخ دهید

آرشیو