امروز : ۱ آبان ۱۳۹۸ | 2019 23 October
تاریخ : شنبه , ۰۵ بهمن ۱۳۹۲ | ساعت ۷:۱۴

چاپ

رخت سبز بر اندام املش

به گزارش روابط عمومی شهردای املش، با هزینه ای بالغ بر ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال انواع گل و گیاه و درخت و درختچه خریداری شده است. در حال حاضر تعداد ۵۰ اصله درخت سرو شیراز، ۲۵ اصله درخت کاج طلائی،۵۰۰ گلدان گل کلم، ۶۰۰ گلدان گل همیشه بهار، ۶۰۰ گلدان گل بنفشه، ۲۰ اصله کنف ابلق، ۲۵۵۰ اصله شمشاد طلائی، ۴۰۰ اصله شمشاد سبز، ۲۲ اصله آگاو ابلق و ۱۰۰ اصله قلم فور در اندازه های مختلف به مجموع گل و گیاه فضای سبز شهر املش افزوده گردید.
همچنین تعداد ۲۲ گلدان سفالی منقش در بلوار آزادگان جایگذاری شده که گلهای آگاو در آنها کاشته شده است.
P1350855P1340573
P1340848P1350290

پاسخ دهید

آرشیو